Menu strony

Strona główna

Autyzm

Diagnostyka autyzmu w Genomie

AUTYZM, ang. Autism Spectrum Disorder (ASD) jest złożonym spektrum zaburzeń rozwojowych, co oznacza, że objawy i cechy autyzmu mogą występować w różnym stopniu intensywności i różnić się u różnych osób.

Cechy charakterystyczne dla autyzmu: Trudności w komunikacji społecznej, ograniczone zainteresowania, problemy z komunikacją werbalną i niewerbalną, repetatywne zachowania, nadwrażliwość lub obniżona wrażliwość sensoryczna, i wiele innych, indywidualnych cech

Doświadczenia GENOM ‘u

Dzieci z ASD -Autism Spectrum Disorder- mają problemy zdrowotne i dolegliwości, które można zdiagnozować i leczyć.

W roku 2005 umożliwiliśmy kilkudziesięciu dzieciom z zaburzeniami rozwoju, przeprowadzenie badań metabolicznych w USA, kładąc tym samym podwaliny biomedycznego prowadzenia osób z autyzmem w Polsce.

Zorganizowaliśmy pierwszą konferencję w Polsce, której głównym tematem była przyczynowość zaburzeń rozwojowych oraz możliwości ich rozpoznawania a co za tym idzie, określenia różnych zindywidualizowanych programów biomedycznego wspierania osób
z autyzmem.

Krótko potem stworzyliśmy Ośrodek Alfa-Aridanii w celu pomocy dzieciom z autyzmem, w którym z udziałem zespołu ekspertów, mogliśmy udzielać skutecznej pomocy naszym małym pacjentom.

Doświadczenia nabyte przez lata pracy, setki przyjętych przez nas małych i większych pacjentów, ewaluują, wciąż są poszerzane , aktualizowane w oparciu o coraz szerszą ofertę diagnostyczną, którą proponujemy .

Współpracując przez wiele lat z wiodącymi laboratoriami na całym świecie (Niemcy, UK, USA), mającymi w ofercie szereg badań adresowanych również do dzieci /osób dorosłych z autystycznego spektrum, mamy możliwość, obserwowania w wynikach badań cały szereg nieprawidłowości, co często umożliwia ich korektę lub kompensację. Dzięki proponowanym przez nas badaniom możliwe jest prowadzenie terapii biomedycznej.

Przy jakiego typu dolegliwościach rozważyć wykonanie badania:
Znaczenie zdrowia jelit, m.in. dla spektrum autyzmu

Jelita są fundamentem naszego funkcjonowania, w nich przebiega cały
szereg procesów pozwalających nam na prawidłowe wykorzystanie składników
odżywczych, potrzebnych dla wszystkich procesów biologicznych. Jeżeli
jelita nie funkcjonują prawidłowo, w krótkim czasie przełoży się to na
zakłócenia w pracy wszystkich pozostałych układach naszego ciała.

Ze strony układu pokarmowego :

– biegunki, zaparcia
– bóle brzucha
– wzdęcia
– brzydki zapach i jasny kolor stolca
– alergie, nietolerancje pokarmowe
– wybiórczość pokarmowa
– nieprzyjemny zapach z ust

Zaburzenia ze strony układu nerwowego:

– kłopoty z uwagą i koncentracją
– problemy ze snem
– stały niepokój
– nadruchliwość
– wysoki poziom lęku i stresu
– zmiany nastroju
– agresja i autoagresja
– występowanie tików

– Częste infekcje (ostre i chroniczne)
– Zmiany skórne

W oferowanych przez nas badaniach układu pokarmowego z próbek kału i moczu, możemy
zdiagnozować:

• nieprawidłowy skład mikrobioty jelitowej,
• nieprawidłowy metabolom
• rozliczne przerosty bakterii patogennych,
• infekcje pasożytnicze, szczególnie patobiontów
• stany zapalne jelit,
• obniżoną lub nadmiernie zaktywizowaną immunologię,
• dysbiozy grzybicze
• syndrom przeciekającego jelita
• zaburzenia trawienia i wchłaniania,
• obniżoną wydolność trzustki i szereg innych problemów.

ODPOWIEDNIE BADANIA TO:

https://genom.com.pl/badanie/badania-bazowe-jelit/

https://genom.com.pl/badanie/csa-kompleksowa-analiza-kalu/

Nietolerancje pokarmowe i niealergiczna nadwrażliwość na gluten i kazeinę
Badanie opiatów

Z diety dzieci ze spektrum autyzmu często na początku leczenia wyklucza się nabiał i gluten.
Gluten i kazeina to białka, których metabolizm bywa zaburzony i może nasilać zachowania autystyczne. Występowanie produktów pośrednich zachodzących przemian – opioidów oraz peptydów spowodowane jest brakiem enzymu, odpowiedzialnego za ich rozkład w organizmie. Substancje morfinopodobne – kazomorfina z kazeiny i gliadomorfiny z glutenu, przenikają barierę krew- mózg i oddziałują na układ nerwowy, powodując trudności w kontakcie z dzieckiem, jego koncentracji i nauce.

Ze względu na to, że wykluczenie z diety glutenu i kazeiny wiąże się z poważnymi restrykcjami żywieniowymi warto jest zbadać, czy jest to konieczne. Badaniem, które może potwierdzić niezdolność do całkowitego trawienia białek i obecność
kazomorfin i gliadomorfin jest „Analiza Opiatów”.

https://genom.com.pl/badanie/analiza-opiatow/

Nietolerancje IgG-zależne

Nietolerancje IgG-zależne są opóźnionymi nadwrażliwościami wywołanymi przez żywność.
Rozwój przeciwciał IgG – szczególnie tych z podklasy IgG4 – jest promowany przez
zwiększoną przepuszczalność błony śluzowej jelit (zespół nieszczelnego jelita), co prowadzi
do zwiększonego kontaktu komórek odpornościowych z alergenami pokarmowymi.
Przeciwciała IgG mogą wywołać reakcję po upływie wielu godzin lub nawet dni od
zadziałania bodźca, co powoduje trudności w określeniu bezpośrednich zależności
pomiędzy ekspozycją na określone składniki pokarmowe, a pojawieniem się określonych
problemów.

Objawami nietolerancji typu IgG 1-3, mogą być: mdłości, uczucie pełności, odbijanie, gazy,
biegunki, wzdęcia, zaparcia.

Objawami nietolerancji typu czwartego (IgG4), mogą być: trudności z zasypianiem i
przewlekłe zmęczenie, zmiany zachowania, stany lękowe, migreny, bóle stawów i kości,
zaburzenia widzenia, różnego rodzaju zmiany skórne.
U dzieci z problemem rozwojowym zazwyczaj wykonuje się badanie IgG4.
Panele badań na nietolerancje pokarmowe mogą obejmować zakresem 69, 96 lub 216
produktów spożywczych.

https://genom.com.pl/produkt/nietolerancje-pokarmowe-igg/

Metabolizm i zapotrzebowanie na składniki odżywcze

Genom oferuje wiele badań, które pomagają m.in.:
 ocenić przemiany metaboliczne np. aminokwasów, kwasów tłuszczowych
 ocenić, czy nie ma niedoborów składników mineralnych, witamin
 zbadać pracę mitochondriów produkujących energię w komórkach
 sprawdzić stopień narażenia na toksyny środowiskowe i metale ciężkie
 zbadać zdolność organizmu do detoksykacji

Badania te warto rozważyć w przypadku objawów związanych z układem nerwowym, w
szczególności:

– kłopotów z uwagą i koncentracją,
– problemów ze snem,
– nadwrażliwości słuchowych
– problemów w układzie SI (integracji sensorycznej)
– nadruchliwości,
– niepokoju, lęku
– zmian nastroju,
– zachowań agresywnych
– występowania tików
– występowania napadów padaczkowych

Analiza pierwiastkowa włosa

W wynikach badania analizy włosa, obserwujemy wydolność systemu detoksyfikacji i
stopień narażenia na metale ciężkie.

https://genom.com.pl/badanie/analiza-pierwiastkowa-wlosa/

Panele metaboliczne (OAT, Metabolomix, Organix)
W wynikach szerokich paneli metabolicznych możemy wykryć nieprawidłowości dotyczące :
• Zaburzeń wchłaniania i dysbioz (grzybiczej, bakteryjnej)
• Energii komórkowej i metabolitów mitochondrialnych
• Metabolitów neuroprzekaźników (neurotransmiterów)
• Markerów witamin
• Markerów detoksykacji
Obserwujemy również czy występuje nasilony stres oksydacyjny oraz nieco rzadziej : stres
nitrozatywny.

Badania wykrywające obecność toksyn (Mycotox)

W badaniach oceniających obciążenia toksykologiczne, obserwujemy występowanie
szeregu mykotoksyn (toksyn wytwarzanych przez niektóre gatunki grzybów i pleśni) oraz
skumulowanej dużej ilości toksyn pochodzących ze środowiska. Jest to z reguły powiązane
jest nie tylko z nadmierna ekspozycją na toksynę ale przede wszystkim z niewydolnością
układu detoksykacji.

Obserwujemy również czy występuje nasilony stres oksydacyjny oraz nieco rzadziej : stres nitrozatywny.

https://genom.com.pl/badanie/oat-analiza-kwasow-organicznych/

https://genom.com.pl/badanie/profile-organix-diagnostyka-metaboliczna/

https://genom.com.pl/badanie/metabolomix/

Badania wykrywające obecność toksyn (Mycotox)

W badaniach oceniających obciążenia toksykologiczne, obserwujemy występowanie szeregu mykotoksyn oraz skumulowanej dużej ilości toksyn pochodzących ze środowiska. Fakt ten z reguły powiązany jest nie tylko z nadmierna ekspozycją na toksynę ale przede wszystkim z niewydolnością układu detoksykacji.

https://genom.com.pl/badanie/mycotox-analiza-mykotoksyn/

Terapia biomedyczna w autyzmie

Terapia biomedyczna powinna być oparta, na zindywidualizowanej diagnostyce. W jej toku rozwiązujemy szereg problemów zobrazowanych w poszczególnych wynikach badań, co prowadzi do ogólnej poprawy zdrowia.

Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy dziecko dotknięte jest organicznymi uszkodzeniami, dysfunkcjami mózgu, wobec których wsparcie biomedyczne , może nie przynieść żadnych lub prawie żadnych rezultatów w zakresie pracy uszkodzonego organu.
Niemniej często można złagodzić ból czy też poprawić ogólny stan zdrowia dziecka, co często przekłada się na komfort życia całej rodziny.

W obecnej literaturze przedmiotu wielokrotnie prezentowany jest temat „oś jelito-mózg”.
Czasami opisy tych zależności mogą dotyczyć np. wzrostu poziomu amoniaku i jego wpływu na mózg oraz zachowania. Znaczący przerost w jelitach toksycznego szczepu Clostridii (niektóre szczepy są wprost charakterystyczne dla mikrobiologii jelit dzieci z autyzmem, a ich metabolity ingerują w metabolizm dopaminy) co może stać się przyczyną agresywnego zachowania dziecka. W skrajnych przypadkach może się to objawić nawet zmianą w osobowości. Również znaczący przerost grzybów, mający wpływ na metabolizm, może spowodować znaczne zmiany w zachowaniu dziecka.

Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia we wspieraniu dzieci ze spectrum, uważamy, że absolutną podstawą przy rozpoczęciu terapii, jest rozpoznanie dietetyczne ( ocena czy dziecko wymaga diety, jeżeli tak , to jakiej i na jaki okres czasu), oraz rozpoznanie aktualnego stanu jelit.

Nie można rozwiązywać problemów zdrowotnych, omijając pierwsze etapy postępowania, np. uzupełniania deficytów witaminowo-minerałowych, wspierania procesów detoksyfikacji, metylacji i szeregu innych, w sytuacji kiedy procesy trawienia i wchłaniania jelitowego nie przebiegają w sposób prawidłowy.

Nasza oferta badań diagnostycznych dla dzieci z ASD

W zależności od wieku dziecka oraz konieczności pozyskania indywidualnych informacji proponujemy 4 pakiety badań „ Na start”, zestawionych w taki sposób aby uzyskać najbardziej potrzebne informacje na tym etapie działań.

Wybór pakietu badań warunkowany jest przede wszystkim wiekiem dziecka.
Dzieciom do 3 roku życia proponujemy pakiety 1-3, a starszym pakiet 4.

https://genom.com.pl/badanie/na-start-autyzm/

Badania można wykonywać również pojedynczo w indywidualnym tempie diagnostycznym,
korzystając z oferty różnych proponowanych przez nas laboratoriów.

Wyniki uzyskanych badań pozwalają na podjęcie działań terapeutycznych takich jak:

• Ustalenie zindywidualizowanego profilu dietetycznego
• Uzupełnienie mikrobiologii jelita o brakujące bakterie immunogenne
• Aktywizowanie albo ustabilizowanie wydzielniczego IgA (Sig A, podstawową obronę
jelitową)
• Eliminacje patogenów bakteryjnych oraz grzybiczych
• Wygaszenie stanów zapalnych
• Poprawienie funkcji trawiennych
• Poprawienie szczelności jelitowej

Powyższe działania są absolutnym priorytetem w realizacji wsparcia biomedycznego, są jego pierwszym bardzo ważnym etapem. W następnych krokach diagnostycznych i terapeutycznych, możemy skupiać się na dalszych problemach związanych z metabolizmem, metylacją , detoksyfikacją i innych.

Proponujemy całościową diagnostykę.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami

Umów się na konsultację!

Telefon kontaktowy:
+48 571 473 845

E-mail kontaktowy:
alicja.badowska@genom.com.pl

Godziny konsultacji:
Pon-Czw: 12:00-18:00