Menu strony

Strona główna

Produkt

Analiza Opiatów

Cena badania w zależności od wyboru profilu:

585,00 

Analiza Opiatów

U osób z autyzmem często występuje niealergiczna
Nadwrażliwość na gluten i kazeinę (Egzorfiny)
Metabolizm tych naturalnie występujących białek może być zaburzony, co skutkuje występowaniem produktów pośrednich zachodzących przemian – opioidy oraz peptydy spowodowane brakiem enzymu, odpowiedzialnego za ich rozkład w organizmie.
Zaburzenia ze spektrum autyzmu
Badania przeprowadzone na dzieciach z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wykazały znacznie podwyższony poziom przeciwciał klasy IgG w kierunku kazeiny, alfa-laktoalbumin, beta-laktoglobulin w porównaniu do grupy dzieci zdrowych. Zwiększona przepuszczalność nabłonka jelitowego dla produktów trawienia białek pokarmowych sprawia, że w przewodzie pokarmowym po spożyciu tych białek tworzą się substancje opionoidalne- kazomorfina z kazeiny i gliadomorfiny z glutenu, które przenikają barierę krew- mózg i oddziałują na układ nerwowy już w krótkim czasie po spożyciu posiłku. Jako neuroaktywne peptydy zakłócają rozwój mózgu i nasilają
Zachowania autystyczne.
Neuroaktywne peptydy mają psychoaktywne właściwości, efektem działania przypominające narkotyki, co może skutkować zaburzeniami centralnego układu nerwowego. Osoby znajdujące się pod wpływem tych substancji mają trudności w kojarzeniu i nauce, również kontakt z nimi może być utrudniony.
Analiza Opiatów
Postawienie diagnozy nietolerancji glutenu i kazeiny na podstawie Analizy Substancji Opiatowych z Moczu i zastosowanie restrykcyjnej diety bezglutenowej i bezmlecznej sprawia, że większość osób z nietolerancją odczuwa poprawę zdrowia po zmianie diety dzięki wycofaniu objawów. W takim przypadku wskazania do eliminacji glutenu z diety nie wynikają ze współistnienia choroby trzewnej (celiakii). Należy jednak podkreślić, że stosowanie diety eliminacyjnej nie może być traktowane jako szablonowe i jedyne podejście do terapii osób z ASD.
Cena badania: 585,00 
Cena addon'ów:
Kwota całkowita: