Menu strony

Strona główna

Produkt

NA START – Autyzm

Cena badania w zależności od wyboru profilu:

2385,00 3600,00 

NA START – Autyzm

Autyzm często jest określany jako zaburzenie spektralne, co oznacza, że objawy mogą być bardzo różnorodne. Obecnie poznanych jest wiele czynników mogących mieć wpływ na wystąpienie i zaostrzenie objawów zaburzenia. Zazwyczaj jest to kombinacja czynników genetycznych, środowiskowych, metabolicznych i innych, stanowiących unikatową, indywidualną kombinację, różną dla poszczególnych osób objętych tym zaburzeniem.
NA START – AUTYZM
zawiera zestawy badań, które umożliwiają rozpoczęcie terapii we właściwej kolejności działań: od interwencji dietetycznej, przez leczenie grzybicze, do całościowego wsparcia jelit. Wyniki badań mogą być wykorzystane przez dietetyka. NA START – Autyzm, obejmuje następujące badania: Badanie Bazowe Jelit (i jego modyfikacje), Opiatowa Nietolerancja Glutenu/Kazeiny oraz Nietolerancje Pokarmowe IgG 69. W pakiecie V, Badanie Bazowe Jelit zostało zastąpione badaniem Analiza Mikrobiomu Profil Kompleksowy w ramach którego przeprowadzana jest szersza analiza mikrobioty jelitowej wraz z analizą próbki pod kątem pasożytów. Dodatkowo badanie zawiera analizę niestrawionych resztek pokarmowych oraz parametry: zonulinę i histaminę.
NA START- Autyzm: D-Arabinitol
U dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu często stwierdza się zaburzenia równowagi flory jelitowej, do których należy przerost drożdży w jelitach, manifestujący się zmianami nastroju i zachowania. D-Arabinitol jest metabolitem wytwarzanym przez drożdże z rodzaju Candida. Badanie to pozwala na wykrycie czynnej infekcji, zwłaszcza u dzieci z osłabioną odpowiedzią immunologiczną, a jego podwyższone stężenie jest podstawą to wprowadzenia okresowej diety przeciwgrzybiczej oraz innych działań w tym zakresie.
NA START- Autyzm:
Nietolerancje pokarmowe IgG 69
Jako podstawową przyczynę wzrostu przeciwciał IgG w przebiegu nietolerancji pokarmowej uznaje się zespół nieszczelnego jelita, czyli przerwanie ciągłości bariery jelitowej. Przeciwciała IgG mogą wywołać reakcję po upływie wielu godzin lub nawet dni od zadziałania bodźca, co powoduje trudności w określeniu bezpośrednich zależności pomiędzy ekspozycją na określone składniki pokarmowe, a pojawieniem się określonych problemów. Objawami nietolerancji typu IgG 1-3, mogą być: mdłości, uczucie pełności, odbijanie, gazy, biegunki, wzdęcia, zaparcia. Objawami nietolerancji typu czwartego (IgG4), mogą być: trudności z zasypianiem i przewlekłe zmęczenie, zmiany zachowania, stany lękowe, migreny, bóle stawów i kości, zaburzenia widzenia, różnego rodzaju zmiany skórne. U dzieci z problemem rozwojowym zazwyczaj wykonuje się badanie IgG4.
Opiatowa nietolerancja glutenu i kazeiny
U osób z autyzmem równie często występuje niealergiczna nadwrażliwość na gluten i kazeinę (tworzenie tzw. egzorfin). Metabolizm tych naturalnie występujących białek może być zaburzony, co skutkuje występowaniem produktów pośrednich zachodzących przemian – opioidów (peptydów). Przyczyną ich powstawania, jest niedobór enzymu, odpowiedzialnego za ich rozkład w organizmie, skutkiem czego, opioidy dostają się przez obie bariery (jelito-krew i krew-mózg) do układu nerwowego – zmieniając zachowanie dziecka. Postawienie diagnozy nietolerancji glutenu i kazeiny na podstawie Analizy Substancji Opiatowych z Moczu i zastosowanie restrykcyjnej diety bezglutenowej lub bezmlecznej lub obu, sprawia, że większość osób z nietolerancją odczuwa poprawę zdrowia, dzięki wycofaniu różnych objawów.
NA START – Autyzm: Badanie Bazowe Jelit
Objawy ze strony przewodu pokarmowego dotykają aż 70% dzieci autystycznych. Przeprowadzone badania wskazują, że dolegliwości związane z dysfunkcją układu pokarmowego mają swoje odzwierciedlenie w zwiększonej drażliwości, niepokoju, problemach ze snem, agresją, autoagresją i wycofaniu społecznym. W grupie dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, zanotowano występowanie bólu brzucha, bardzo często zaparcia, biegunki, refluks, dyskomfort w obrębie cewki moczowej, stawów (wywołane odkładaniem się szczawianów) oraz inne przykre dolegliwości.
NA START – Autyzm: Analiza Mikrobiomu
polega na laboratoryjnej analizie mikrobioty jelitowej z zaznaczeniem zarówno deficytów bakteryjnych, szczególnie jak i przerostu patogennej flory dysbiotycznej. W zakres badania wchodzi również analiza markerów stanu zapalnego, ocena trawienia i wchłaniania, ocena markerów trzustkowych oraz immunologii jelit.
NA START – Autyzm: Badanie Analiza Mikrobiomu
obejmuje zakresem bardzo szeroką mikrobiologię jelita wraz z oceną poziomu np. bakterii Oksalobakter (związanej z kumulacją szczawianów), określeniem trzech najbardziej rozpowszechnionych szczepów patogennej Clostridii, 11 bakteryjnych patogenów, mycobiomem i metabolomem. Zawiera również ocenę markerów trawienia i wchłaniania z zaznaczeniem dwóch markerów zapalnych oraz markerów szczelności jelitowej zonuliny i histaminy. Badanie w swoim zakresie zbliżone jest do badania GI Effects (lab.Genova/UK). W obu badaniach wykorzystuje się technologię PCR zarówno w mikrobiologii, jak i parazytologii.
PAKIET NA START – Autyzm
Reasumując, na podstawie proponowanych badań, możemy podejmować różnorodne interwencje. Zaczynamy od koniecznych interwencji dietetycznych, jak np.: leczenia przeciwgrzybiczego, łagodzenia stanów zapalnych, wspierania i uzupełniania w sposób celowany mikrobioty jelitowej, podjęcia walki z patogenami, aktywizowania immunologii jelitowej, uszczelniania bariery jelitowej, aż do poprawy procesów trawienia i wchłaniania.
Cena badania: 2385,00 
Cena addon'ów:
Kwota całkowita: