Menu strony

Strona główna

Lista badań
Kategorie badań

Firma Genom Diagnostyka Medyczna od 2003 roku jest przedstawicielem laboratoriów zagranicznych, stanowiących światową czołówkę w diagnostyce medycznej.

Szerokie portfolio badań diagnostycznych pozwala wdrożyć optymalne rozwiązania dla różnych potrzebach zdrowotnych. Pozwala na wnikliwą ocenę zaburzeń pracy układu pokarmowego, zaburzeń metabolicznych, nietolerancji pokarmowych, obciążeń toksykologicznych, w tym analizę obciążenia pierwiastkami ciężkimi oraz diagnostykę pasożytów.

Badania przeprowadzane są z wykorzystaniem najnowszych technik laboratoryjnych. Ponadto wyniki badań opatrzone są komentarzem specjalisty laboratorium i w wielu przypadkach zawierają zindywidualizowane propozycje terapeutyczne.

Po wcześniejszej konsultacji z firmą Genom, istnieje możliwość wykonania badań niewymienionych w cenniku, a obejmujących ofertę laboratoriów.