Menu strony

Strona główna

Produkt

Neurotransmitery i Aminy Neuro-Biogenne

Cena badania w zależności od wyboru profilu:

935,00 2200,00 

Neurotransmitery i Aminy Neuro-Biogenne

Status Neuroprzekaźników
Zmiany w statusie neuroprzekaźników w moczu dostarczają ważnych informacji klinicznych i mogą wynikać z różnych stanów, w tym z zaburzeń metabolicznych, zaburzeń nastroju/behawioralnych, ekspozycji środowiskowych lub (rzadko) z obecności niektórych nowotworów. Związek pomiędzy poziomem neuroprzekaźników w moczu, a stanem zdrowia został udokumentowane w literaturze naukowej i może stanowić cenny element kompleksowej oceny stanu zdrowia.
Neurotransmitery i Aminy Neuro-Biogenne
Na poziom neuroprzekaźników może wpływać wiele czynników, takich jak dieta (brak kofaktorów odżywczych: witamin, związków mineralnych wymaganych do prawidłowej funkcji enzymów), styl życia, wiek, płeć, wskaźnik masy ciała, zaburzenia równowagi hormonalnej, narażenie na działanie czynników środowiskowych, infekcje, przewlekłe stany zapalne i stosowanie nikotyny.
Metabolizowanie neuroprzekaźników
Badanie określa ogólną ocenę zdolności organizmu do wydzielania i metabolizowania neuroprzekaźników i jest reprezentatywne dla poziomu w całym organizmie. Informacje uzyskane dzięki badaniu neuroprzekaźników – Neurotransmitery i Aminy Neuro-Biogenne – mogą zapewnić możliwości terapeutyczne, które poprawiają sukces kliniczny i wyniki zdrowotne pacjenta.