Menu strony

Strona główna

Produkt

Glifosat z Moczu

Cena badania w zależności od wyboru profilu:

580,00 

Glifosat z Moczu

Glifosat
został wprowadzony w latach 70-tych i od tego czasu jest najczęściej stosowanym na świecie herbicydem o szerokim spektrum działania i główną toksyczną substancją chemiczną środka Roundup™, silnego herbicydu chwastobójczego, która zapobiega zachwaszczeniu upraw oraz wyrównuje szybkość dojrzewania roślin. Stosuje się ją również do desykacji (wysuszenia roślin przed zbiorem) rzepaku i zbóż.
Glifosat z Moczu
Jest wszechobecny w naszym środowisku, pomimo że Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem Światowej Organizacji Zdrowia opublikowała podsumowanie, w którym sklasyfikowała glifosat jako prawdopodobny czynnik rakotwórczy u ludzi. Może on dostać się do organizmu poprzez bezpośrednie wchłanianie przez skórę, spożywanie żywności lub picie skażonej wody. Co więcej może być toksyczny poniżej ustawowego najniższego obserwowanego poziomu.
Zatrucie glifosatem
spowodowane jest jego masowym stosowaniem i może wyjaśnić patogenezę wielu chorób i stanów patologicznych obecnych we współczesnym uprzemysłowionym świecie w zależności od dawki i czasu narażenia. Badanie próbki moczu – umożliwia zidentyfikowanie na jego narażenie oraz wprowadzenie odpowiednich działań mających na celu jego wyeliminowanie z organizmu oraz źródeł narażenia.
Glifozat  z moczu/ Literatura:
1. Mesnage R, Defarge N, Spiroux de Vendômois J, Séralini GE. Potential toxic effects of glyphosate and its commercial formulations below regulatory limits. Food Chem Toxicol. 2015 Oct;84:133-53. 2. Shehata AA, Schrödl W, Aldin AA, Hafez HM, Krüger M. The effect of glyphosate on potential pathogens and beneficial members of poultry microbiota in vitro. Curr Microbiol. 2013 Apr;66(4):350-8. 3. Mesnage R et al. Major pesticides are more toxic to human cells than their declared active principles. Biomed Res Int. 2014: 179691 4. Samsel A, Seneff S. Glyphosate, pathways to modern diseases II: Celiac sprue and gluten intolerance. Interdiscip Toxicol. 2013;6:159-184.
Cena badania: 580,00 
Cena addon'ów:
Kwota całkowita: