Menu strony

Strona główna

Produkt

Analiza Pierwiastkowa Moczu

Cena badania w zależności od wyboru profilu:

950,00 1200,00 

Analiza Pierwiastkowa Moczu

Analiza moczu
stanowi świetną metodę oceny przebiegu przemian metabolicznych elektrolitów, kofaktorów i pierwiastków, niedoborów składników odżywczych w organizmie lub ogólnie, dysfunkcji narządów np. wątroby lub nerek, wynikającej z genetyki, stylu życia, diety lub środowiska. To bardzo skuteczne badanie niedoboru składników mineralnych. Diagnostyka, oprócz ogólnego wglądu w aktualny metabolizm pierwiastków w organizmie (a tym samym zapotrzebowania organizmu na wystarczającą ich ilość) – w tym specyficznych pierwiastków śladowych, takich jak miedź i chrom, pomaga monitorować skuteczność wszelkich dietetycznych, środowiskowych i wielu innych zmian. Wielu specjalistów wykorzystuje analizę pierwiastkową moczu do oceny stanu odżywienia organizmu oraz skuteczności suplementacji składników mineralnych podczas terapii detoksykacyjnej. Środki odtruwające mogą znacznie zwiększyć wydalanie określonych składników odżywczych, takich jak cynk, miedź, mangan czy molibden.
Analiza pierwiastkowa moczu
jest przeznaczona przede wszystkim do: diagnostycznej oceny stanu pierwiastków odżywczych i toksycznych w organizmie, monitorowania terapii detoksykacyjnej oraz identyfikacji i oceny ilościowej schorzeń związanych z utratą pierwiastków z moczem. Ocena stanu odżywienia i zapotrzebowania na niezbędne pierwiastki za pomocą Analiza Pierwiastkowa Moczu jest trudna i problematyczna. Krew oraz inne wskaźniki asymilacji i retencji pierwiastków są lepszymi indykatorami stanu odżywienia organizmu. Mocz do badania może zostać również zebrany po wcześniejszym przyjęciu środków wychwytujących specyficzne pierwiastki toksyczne (chelatorów), np.: EDTA, DMPS, czy DMSA. Ta specyficzna analiza pozwala na wstępną ocenę potencjalnego obciążenia organizmu określonymi metalami ciężkimi. Analizy toksykologiczne ze związkami wychwytującymi pierwiastki powinny odbywać się pod opieką lekarza, który podejrzewając ekspozycję organizmu na określone pierwiastki toksyczne, zaleci stosowanie odpowiednich środków chelatujących.