Menu strony

Strona główna

Produkt

NutrEval

Cena badania w zależności od wyboru profilu:

4550,00 

Test NutrEval FMV® to nowoczesne badanie diagnostyczne, które w sposób kompleksowy ocenia ponad 125 markerów. Identyfikuje kluczowe niedobory żywieniowe, ocenia ogólny stan odżywienia w celu określenia spersonalizowanych potrzeb suplementacji antyoksydantów, witamin z grupy B, związków mineralnych, niezbędnych kwasów tłuszczowych, aminokwasów, suplementacji wspierającej procesy trawienia i innych wybranych składników odżywczych. Stanowi połączenie badania metabolicznego moczu (MAP), analizy aminokwasów z moczu oraz zawartości pierwiastków odżywczych i toksycznych w erytrocytach. Badanie stanowi zaawansowane narzędzie diagnostyczne do prowadzenia terapii dietetycznych, często zwiększających i przyspieszających powrót do zdrowia w sytuacji złożonych chorób przewlekłych. Do profilu można również dobrać wybrane biomarkery genomiczne, w celu zwiększenia personalizacji terapii. Profil NutrEval skupia się na pięciu kluczowych obszarach poprzez analizę 119 metabolitów: 1.Profil metaboliczny Dostarcza informacji opartych na analizie 45 kwasów organicznych- kluczowych związków związanych z: wchłanianiem i dysbiozą jelitową, komórkową i mitochondrialną produkcją energii, metabolizmem neurotransmiterów, niedoborami witamin oraz ekspozycją na toksyny i efektywnością procesu detoksykacji. 2.Analiza aminokwasów Analiza 41 metabolitów związanych zarówno z aminokwasami białkowymi, jak i niebiałkowymi, a także związków pośrednich, związanych z rolą witamin z grupy B uczestniczących w trawieniu oraz wchłanianiu białek. 3.Analiza kwasów tłuszczowych Analiza kwasów tłuszczowych, w tym niezbędnych kwasów tłuszczowych z . Analizowane są nasycone kwasy tłuszczowe oraz tłuszcze trans, jednonienasycone kwasy omega 7. Analiza pozwala także na ustalenie wzajemnego stosunku kwasów wielonienasyconych omega 3, omega 6 i omega 9. 4.Profil mineralny Jest to dwukierunkowa analiza pierwiastkowa wykonywana z erytrocytów dostarczająca informacji o wewnątrzkomórkowym stopniu odżywienia oraz wskazująca na krótkoterminową ekspozycję na zanieczyszczenia: zawartość pierwiastków odżywczych oraz pierwiastków toksycznych. 5.Stres oksydacyjny Markery wskazujące na obecne obciążenie organizmu stresem oksydacyjnym, czyli wywołanym przez wolne rodniki tlenowe. Profil dostarcza informacji o zniszczeniach w obrębie błon komórkowych (utlenianie lipidów) oraz DNA (znacznik stopnia utlenienia kwasów organicznych 8-hydroksy 2-deoksyguanina). Ponadto mierzony jest poziom glutationu oraz koenzymu Q10, co pozwala na ustalenie dostępnej rezerwy przeciwutleniaczy eliminujących wolne rodniki. Literatura: 1. Zheng P, Chen JJ, Huang T, et al. A novel urinary metabolite signature for diagnosing major depressive disorder. Journal of proteome research. 2013;12(12):5904-5911. 2. Adams SH. Emerging perspectives on essential amino acid metabolism in obesity and the insulin-resistant state. Advances in nutrition (Bethesda, Md). 2011;2(6):445-456. 3. Kaluzna-Czaplinska J. Noninvasive urinary organic acids test to assess biochemical and nutritional individuality in autistic children. Clinical biochemistry. 2011;44(8-9):686-691. 4. Dunstan RH, Sparkes DL, Macdonald MM, et al. Diverse characteristics of the urinary excretion of amino acids in humans and the use of amino acid supplementation to reduce fatigue and sub-health in adults. Nutrition journal. 2017;16(1):19. 5. Broer S, Broer A. Amino acid homeostasis and signalling in mammalian cells and organisms. The Biochemical journal. 2017;474(12):1935-1963. 6. Duranton F, Lundin U, Gayrard N, et al. Plasma and urinary amino acid metabolomic profiling in patients with different levels of kidney function. Clinical journal of the American Society of Nephrology : CJASN. 2014;9(1):37-45.
Cena badania: 4550,00 
Cena addon'ów:
Kwota całkowita: