Menu strony

Strona główna

Produkt

GPLTOX – Profil Toksycznych Organicznych Związków Chemicznych

Cena badania w zależności od wyboru profilu:

1550,00 5100,00 

Świat w którym żyjemy składa się z różnych toksyn, na które jesteśmy narażeni codziennie. W miarę wzrastającego zanieczyszczenia środowiska coraz częściej stajemy w obliczu chronicznych chorób takich, jak nowotwory, choroby serca, syndrom chronicznego zmęczenia, nadwrażliwość chemiczna, spektrum autyzmu, ADD/ADHD, choroby autoimmunologiczne, choroba Parkinsona czy Alzheimera. Drogi narażenia obejmują wdychanie, spożycie i bezpośredni kontakt ze skórą. Badanie GPL-TOX Profil wzbudza duże zainteresowanie ze względu na szeroki zakres ocenianych toksyn środowiskowych. Pozwala sprawdzić obecność aż 173 różnych toksycznych substancji chemicznych, w tym pestycydów fosforoorganicznych, ftalanów, benzenu, ksylenu, chlorku winylu, insektycydów pyretroidowych, akryloamidu, nadchloranu, fosforanu difenylu, tlenku etylenu, akrylonitrylu i wielu innych za pomocą 18 różnych metabolitów, do czego wystarcza tylko jedna próbka moczu. Profil ten obejmuje także tigliglicynę (TG), marker zaburzeń mitochondrialnych wynikających z mutacji mitochondrialnego DNA, które mogą być spowodowane od narażenia na toksyczne substancje chemiczne, przez infekcje, po stany zapalne i deficyty składników pokarmowych. Zaawansowana technologia wykorzystująca moc zaawansowanej spektrometrii masowej (MS/MS) pozwala wykryć nawet niższe poziomy zawartości niektórych markerów genetycznych, mitochondrialnych i toksycznych substancji chemicznych, często niewykrywanych w konwencjonalnej spektrometrii masowej. Literatura: 1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18728695/ 2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15238287/ 3. http://europepmc.org/article/med/12742130 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1241863/
Cena badania: 1550,00 
Cena addon'ów:
Kwota całkowita: