Menu strony

Strona główna

Produkt

GI Effects

Cena badania w zależności od wyboru profilu:

2965,00 

GI Effects

to najbardziej kompleksowe i zaawansowane badanie kału, które szybko i niezwykle dokładnie analizuje stan zdrowia układu pokarmowego. Badanie to wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i biomarkery, dzięki czemu jest optymalnym narzędziem klinicznym dostarczającym szerokiego spektrum informacji o stanie przewodu pokarmowego, jego immunologii oraz mikrobiocie jelitowej. Pozwala na oznaczenie 24 klinicznie ważnych gatunków bakterii, należących do 7 głównych gromad.
Nierównowaga funkcjonalna
W przypadku nierównowagi funkcjonalnej wyniki pomogą w ukierunkowaniu zaleceń terapeutycznych. Wszystkie parametry są pogrupowane i oceniane w 5 kluczowych obszarach związanych z funkcją przewodu pokarmowego. W analizie próbek brane jest pod uwagę trawienie oraz wchłanianie (niestrawność), immunologie oraz stany zapalne jelit, mikrobiom jelitowy (dysbioza), wskaźniki metaboliczne – analiza metabolitów charakterystycznych dla mikroorganizmów, w tym krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe i beta-glukuronidaza.
GI Effects
Test kompleksowy stanu funkcjonalności jelita zapewnia kompleksowe mikroskopowe badanie próbek kału pod kątem jaj i pasożytów (O&P), co stanowi złoty standard diagnostyki wielu pasożytów. Badanie wykorzystuje także metodę reakcji łańcuchowej polimerazy DNA (PCR) – wysoce czułą metodę wykrywania organizmów zakaźnych. Pozwala na identyfikacje oraz różnicowanie poszczególnych mikroorganizmów nie tylko w obrębie rodzajów, ale także znacznie niższym poziomie taksonomicznym- gatunków i podgatunków. Ponad 95% komensalnych organizmów jelitowych jest beztlenowych i trudno je odzyskać tradycyjnymi (tlenowymi) technikami hodowli. Jeśli badanie ujawni
Obecność patogennych bakterii oraz grzybów,
zostanie wykonany test ich wrażliwości na środki bakterio- i grzybobójcze (zarówno naturalne, jak i chemiczne). W badaniu GI Effects uwzględniono pomiar stosunku bakterii Firmicutes oraz Bacteroidetes (F/B ratio). Współczynnik ten pozwala oszacować stopień dominacji dwóch głównych fyli komensalnych bakterii, które zostały powiązane z wieloma chorobami metabolicznymi, w tym otyłością.
Kompleksowy profil stolca GI Effects
może ujawnić ważne informacje na temat przyczyn wielu powszechnych objawów żołądkowo-jelitowych, takich jak gazy, wzdęcia, niestrawność, bóle brzucha, biegunka i zaparcia. Ta analiza stolca wykorzystuje biomarkery, takie jak kalprotektyna kałowa, do rozróżniania choroby zapalnej jelit (IBD) i zespołu jelita drażliwego (IBS). Dodatkowo, test ten wraz z wywiadem klinicznym może być użyty do oceny stanu zdrowia pacjentów, których objawy sugerują infekcję przewodu pokarmowego lub dysbiozę (niezrównoważony mikrobiom jelitowy). Wyniki przedstawione są w przejrzystej formie w jednym badaniu, nic więcej do szczęścia.
Literatura:
1. Chen L, et. al. Development of an Index Score for Intestinal Inflammation-Associated Dysbiosis Using Real-World Stool Test Results. Dig Dis Sci. 2019. 2. Marchesi J, et. al. The gut microbiota and host health: a new clinical frontier. Gut. 2016 Feb;65(2):330-9. 3. Clemente J, et. al. The impact of the gut microbiota on human health: an integrative review. Cell. 2012 Mar;148(6):1258-70.
Cena badania: 2965,00 
Cena addon'ów:
Kwota całkowita: