Menu strony

Strona główna

Produkt

Analiza Pierwiastkowa Kału

Cena badania w zależności od wyboru profilu:

1200,00 

Analiza Pierwiastkowa Kału
Analiza pierwiastków w kale dostarcza kompleksowej oceny ekspozycji środowiskowej, akumulacji i endogennej detoksyfikacji potencjalnie toksycznych pierwiastków. Badanie toksykologiczne kału ma za zadanie ocenić poziom metali ciężkich w organizmie. Badanie na metale ciężkie ma za zadanie wykrycie wydalanych z kałem pierwiastków. W przypadku kilku toksycznych pierwiastków takich jak rtęć, kadm, ołów, antymon i uran, wydzielanie żółci z metalem do kału jest główną naturalną drogą eliminacji z organizmu. Badania Analiza Pierwiastkowa Kału na obecność metali ciężkich w organizmie przeprowadzone w Laboratorium Doctor’s Data wykazują, że zawartość rtęci w kale oraz liczba powierzchni amalgamatu są silnie skorelowane tak, jak ma to miejsce w przypadku poziomu rtęci w moczu po dodaniu DMPS przy obecności wypełnień amalgamatowych.
Badanie na metale ciężkie
dostarcza informacji na temat przeciążenia organizmu metalami ciężkimi, przyjmowanymi z pożywieniem, obciążenia metalami ciężkimi ze względu na uzupełnienia dentystyczne zawierające amalgamat.