Menu strony

Strona główna

Produkt

Analiza Pierwiastków Kluczowych dla Tężyczki

Cena badania w zależności od wyboru profilu:

860,00 1185,00 

Analiza Pierwiastków Kluczowych dla Tężyczki

Tężyczka jest chorobą polegającą na wzmożonej reaktywności połączeń nerwowo-mięśniowych. Na jej obraz składa się szereg symptomów. Rozróżnia się tężyczkę jawną i utajoną.
Analiza Pierwiastków Kluczowych dla Tężyczki
Tężyczka jawna, gdzie obserwujemy niski poziom wapnia całkowitego lub zjonizowanego (hipokalcemia), objawia się skurczami mięśni oraz omdleniami spowodowanymi zwiększoną pobudliwością połączeń nerwowo-mięśniowych. W okresach pomiędzy napadami innych do objawów należą problemy z koncentracją, zaburzenia snu, stany lękowe, przewlekłe zmęczenie, pogorszenie nastroju, niepokój. Dla tężyczki utajonej charakterystyczny jest właściwy poziom wapnia przy obniżonym poziomie magnezu lub występowanie zasadowicy. W tym przypadku obserwujemy pogorszenie nastroju, rozdrażnienie oraz specyficzne objawy neurologiczne (objawy Chvostka, Trousseau oraz Ibrahima–Lusta). Leczenie tężyczki wówczas polega na suplementacji magnezu i witaminy B6.
Poziom niedoborów pierwiastków
Aby określić rodzaj tężyczki należy zbadać poziom niedoborów pierwiastków głównie magnezu, wapnia i potasu w erytrocytach, ponieważ oznaczanie ich w surowicy nie daje wiarygodnych wyników. Pierwiastki zawarte w surowicy są na ogół powiązane z białkami i innymi związkami chemicznymi, co powoduje że są nieaktywne w organizmie. Skład płynów wewnątrzkomórkowych szybciej ulega zmianie wraz w porównaniu do składu surowicy krwi, który jest jeszcze długo kontrolowany działaniem odpowiednich hormonów. Toczące się na świecie badania nad rolą magnezu w neurologii i innych naukach medycznych oparte są na pomiarach pierwiastków zjonizowanych w tych komórkach. Najbardziej powszechne są badania pierwiastków zjonizowanych w erytrocytach. Ponadto regulacja gospodarki wapniem zachodzi prawidłowo dzięki witaminie D, dlatego ważnym jest, aby oznaczyć jej poziom, w tym przypadku w surowicy.
Poziom ważnych elektrolitów
Wyrównanie poziomu ważnych elektrolitów wymienionych w badaniu jest kluczowe, aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie osobom zmagającym się z tężyczką. Źródłami braku równowagi pierwiastków w organizmie mogą być: niezbilansowana dieta, schorzenia układu pokarmowego, zaburzenia endokrynologiczne, nefrologiczne oraz choroby genetyczne. Istotnym jest fakt, iż większość pierwiastków kluczowych dla tężyczki, to jony wewnątrzkomórkowe. Skład płynów wewnątrzkomórkowych jest bardziej podatny na niekorzystne zmiany stanu organizmu niż skład surowicy krwi, który jest jeszcze długo kontrolowany działaniem odpowiednich hormonów. Stąd właściwe badanie na tężyczkę wymaga analizy składu pierwiastkowego w komórkach krwi, czyli w erytrocytach. Wynik badania Analiza Pierwiastków Kluczowych dla Tężyczki podany jest w formie graficznej i opisowej z propozycją terapii.
Cena badania: 860,00 
Cena addon'ów:
Kwota całkowita: