Infolinia: 71 360 41 44  Napisz: info@genom.com.pl                                                                                                                     Mapa witryny

Polityka Prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest firma Genom Sp. z o.o. Sp. k. NIP 8992764241 Al. Armii Krajowej 10B/3 50-541 Wrocław.

Zbierana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, zwanym RODO (ang. GPRD). Przygotowaliśmy dla Ciebie informacje o tym, jak pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące danych osobowych, możesz napisać do nas na adres info@genom.com.pl


DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeżeli zamierzasz złożyć zamówienie i skorzystać z naszych usług, poprosimy Ciebie o podanie niezbędnych do zrealizowania zamówienia danych osobowych. Twoje dane pozyskujemy poprzez dobrowolne podanie ich przez Ciebie w odpowiednim formularzu. Twoje dane osobowe przetwarzamy we wskazanych poniżej celach, które są związane bezpośrednio z wykonaniem zlecenia.

Cel przetwarzania danych

Realizacja zamówienia dotycząca wykonania zleconego przez Ciebie badania.

Podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaakceptowanie warunków zamówienia.

Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne do realizacji zamówienia.

Skutek niepodania danych

Niemożność realizacji zamówienia.

Możliwość cofnięcia zgody

W każdej chwili masz możliwość cofnięcia udzielonej zgody.

Do momentu cofnięcia udzielonej zgody przetwarzanie danych pozostaje zgodne z prawem.


OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną w zakresie niezbędnym dla należytej realizacji Twojego zamówienia.


BEZPIECZEŃSTWO

Podczas przetwarzania danych osobowych stosujemy środki techniczne i organizacyjne zgodne z odpowiednimi regulacjami i przepisami prawa.


TWOJE PRAWA

Przysługuje Tobie prawo do:

  • informacji na temat zgromadzonych Twoich danych osobowych,

  • wglądu i dostępu, zmiany i usunięcia Twoich danych osobowych,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.


ZEWNĘTRZNI ODBIORCY DANYCH

W zgodności z przepisami prawa, współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi, którym mogą być przekazywane Twoje dane w związku i wyłącznie w celu realizacji Twojego zlecenia, jak również uprawnionym instytucjom i organom publicznym w razie uzasadnionego żądania.

Dostawcy naszych usług mają siedzibę w Polsce oraz w innych krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak również w USA i Wielkiej Brytanii.    

 

Skorzystaj z naszej oferty
Genom Sp. z o.o. Sp. k.
Aleja Armii Krajowej 10B/3
50-541 Wrocław

Kontakt w godz. 9:00 - 16:00

Tel. +48 71 360 41 44
Kom. +48 515 064 756
Email: info@genom.com.pl
Usługę zlecisz z dowolnej miejscowości w Polsce. Odległość to już nie problem!
Więcej informacji na stronie Logistyka

Ważne!
Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej 10 dni roboczych przed terminem wysyłki materiału do badań. Termin wysyłki może ulec zmianie. Zainteresowani zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej.

AKTUALNE TERMINY WYSYŁEK MATERIAŁU DO BADAŃ

Maj 2020
12.05.2020 - Anglia (Genova)
18.05.2020 - USA (Doctors Data)
19.05.2020 - Niemcy (Biovis')
 
25.05.2020 - USA (The Great Plains)

Czerwiec 2020
15.06.2020 - USA (The Great Plains)
16.06.2020 - Niemcy (Biovis')
22.06.2020 - USA (Doctors Data)
23.06.2020 - Anglia (Genova)


Lipiec 2020
13.07.2020 - USA (The Great Plains)
14.07.2020 - Niemcy (Biovis') 
20.07.2020 - USA (Doctors Data)
21.07.2020 - Anglia (Genova)


Sierpień 2020
10.08.2020 - Niemcy (Biovis') 
17.08.2020 - USA (The Great Plains)

18.08.2020 - Anglia (Genova)
24.08.2020 - USA (Doctors Data)


Wrzesień 2020
14.09.2020 - USA (The Great Plains)
15.09.2020 - Niemcy (Biovis') 
21.09.2020 - USA (Doctors Data)
22.09.2020 - Anglia (Genova)